دسته: پایه دوم

دغدغه‌ی بیشتر والدین امروزی، رشد تحصیلی کودک و فرزندشان است. مخصوصاً اگر خودشان تحصیل کرده باشند، این دغدغه در آنها بیشتر است. اما وقتی سراغ کمک کردن به کو دک می‌روند، جواب معکوس می‌گیرند. حتی شده که از طرف مدرسه، به والدین توصیه کرده‌اند که در کار آموزشی کودکان دخالتی نداشته باشند. اما مگر می‌شود که یک پدر یا مادر دغدغه‌مند، حواسش به تحصیل کودکش نباشد؟ همه اینها نشان می‌دهد که کار آموزشی، چه قدر حساس است. اما هنوز هم راهی هست که به پیشرفت تحصیلی کودکتان کمک کنید. در این مقاله قصد داریم که روش‌هایی را مطرح کنیم که بدون دخالت در کار مدرسه و معلم‌ها، نقش والدین در رشد تحصیلی کودک را افزایش بدهیم. 


کار را به دست معلم‌ها بسپارید

هر کسی وظیفه خاص خودش را دارد. اگر قرار بر این بود که والدین، وظیفه معلم‌ها را هم انجام بدهند، دلیلی برای این که بچه‌ها را به مدرسه بفرستیم وجود نداشت. پس همان طور که مدرسه اعتماد کرده ایم، به روش تدریس آنها نیز می‌توانیم اعتماد کنیم. اما برای افزایش اعتماد و حس همدلی، بهتر است که ارتباطمان را با مدرسه حفظ کنیم.

این شاید مهم ترین کاری است که والدین می‌توانند برای کودکشان انجام بدهند. از وضعیت درسی و ذهنی کودکشان در این مدت با خبر بشوند. و اگر نیازی به کمک هست، راه حلش را از طریق مدرسه و معلم‌ها دنبال کنند. نقش والدین در رشد تحصیلی کودک این است که در جریان امور باشند، نه این که خودشان دست به کار آموزش بشوند.


من و والدین: دغدغه نقش والدین در رشد تحصیلی کودک

ارتباط با مدرسه به تنهایی کافی نیست. این وسط، نباید کودکمان را فراموش کنیم. والدین به دنبال رشد تحصیلی کودک هستند، اما ارتباطشان با او قطع شده است. نباید تصور والدین این باشد که کودک ممکن است به آنها راستش را نگوید. این اعتمادسازی بین کودک و والدین هم شکل بگیرد. کودک نباید درگیر این موضوع بشود که ارتباط بین من و والدین قطع شده است!

والدین می‌توانند با مطالعه کتاب‌های مرتبط با تربیت فرزند، ارتباط خودشان با کودک را بهتر کنند. چون هیچ دانش آموزی به دنبال دریافت اطلاعات درسی از پدر و مادرش نیست. او فقط از والدین، همراهی و همدلی می‌خواهد. حتی اگر چنین درخواستی هم از طرف کودکتان دیدید، راهش این نیست که روش قدیمی آموزش خودتان را به او منتقل کنید. این موضوع، خیلی وقت است که توسط سیستم آموزشی به والدین هشدار داده شده است.


روش‌های تقویت ارتباط بین والدین و کودک

ایجاد ارتباط دو سویه بین هر دو طرف، کلید موفقیت کودکان و رشد تحصیلی آنها است. درس خواندن کودک در یک مکان امن و آرام، خیلی موثرتر از این است که خودمان برای آموزش کودک، آستین بالا بزنیم.

در ادامه این محتوا قصد داریم پیشنهادهایی در مورد این که چه طور ارتباط بین کودک و والد شکل می‌گیرد، صحبت کنیم.

(این محتوا به روز رسانی می‌شود)….