درباره نشانه

گروهی از دانش پژوهان خلاق دست در دست معلمین با تجربه و با بهره جستن از آخرین الگوها و روش های آموزشی و پژوهشی ایران و دیگر کشورها سعی کرده اند محصولاتی کاربردی و اثر بخش ارائه کنند و نقشی هر چند کوچک در پشتیبانی آموزش مدارس داشته باشند. نشانه، همدل و همراه با مدرسه معنا پیدا می کند و هر تغییر و پیشرفتی را تنها از طریق کانون اصلی آموزش یعنی مدرسه بایسته و امکان پذیر می داند و محصولات آموزشی خود را با نوآوری و خلاقیت و کاهش هزینه ها عرضه می نماید.

بازگشت به بالا