سواد خواندن

با توجه به اهمیت خواندن و تأثیر آن در یادگیری و نیازی که در سال های گذشته به واسطه‌ی تجربه ی حضور در مدارس به آن پی برده ایم، مجموعه داستان هایی با محوریت بهبود سواد خواندن در دست تألیف قرار گرفته است.
شنیدن، خواندن و دیدن سه بخش ادراکی دانش آموز است. هر چقدر در بهبود و افزایش توانایی دانش آموز در بخش ادراکی توفیق بیشتری حاصل شود، او در مهارت های تولیدی یعنی صحبت کردن، نوشتن و نقاشی کشیدن بهتر عمل خواهد کرد.
یکی از مهمترین بخش‌های ادراکی، خواندن می‌باشد. شاید همه‌ی ما به راحتی در خواندن یک متن توانا باشیم؛ اما فهمیدن متن دارای فرآیندهای متفاوتی است. برای سنجش و تبیین فرآیند فهمیدن از روش مطالعات پرلز استفاده خواهیم کرد. در این فرآیند، چهار سطح تمرکز، استنباط، تفسیر و ارزیابی مد نظر است.
در این مجموعه تلاش بر این است، در قالب ارائه‌ی سه کتاب داستان موقعیت‌های جدید یادگیری را جهت بهبود سواد خواندن برای دانش آموزان خلق نماییم. هر کتاب داستان، دارای سه داستان کوتاه می‌باشد.

پایه دوم

پایه اول

پایه چهارم

پایه سوم

پایه ششم

پایه پنجم

کتاب سوادخواندن

مقاله سوادخواندن

مشکلات سوادخواندن

توسعه ی سواد خواندن

راه های تقویت سواد

کتاب خای قند و نبات

مجموعه سواد خواندن

کتاب کودک pdf

لیست کتابهای مخصوص کودکان

بهترین کتابهای کودکان

کتاب های کودک و نوجوان پرتقال

کتاب برای کودکان 10 ساله

دانلود کتاب قصه های قدیمی کودکان

پرفروش ترین کتاب های نوجوانان

پخش کتاب کودک و نوجوان

وب کاران

بازگشت به بالا